• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1400/08/15 ساعت 13:42

    از صبح منتظرم که مامور پست زنگ خونه رو بزنه و بگه بسته‌تون رو آوردم:))
    دقیقا عین پسربچه‌ها قدم‌رو‌ میرم.