• جبهه پایداری   jebhepaydari_ir@

    1400/08/15 ساعت 13:55

    #روزنامه_شرق در عملی یک رسانه مستقل انقلابی را به اجرای سیاست‌های دیکته‌ای دیگران متهم می‌کند! این مسئله نشان می‌دهد که این روزنامه به مانند دیگر رسانه‌ها و جریان‌های همسو یا خود هیچ اطلاعی از مناسبات جریان #انقلاب ندارد یا دست‌کم تلاش می‌کند تا مردم چنین برداشتی داشته باشند.