• به گفته مدیرکل دفتر حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شیلات، #خاویار پرورشی«بلوگا» سال۹۹ با قیمت هرکیلو ۱۲تا ۱۵میلیون تومان و در حال حاضر با قیمتی معادل ۱۵ تا ۱۶میلیون تومان در بازار داخلی عرضه می‌شود!
    یاد حرف بزرگواری افتادم که فرمودند به جای #گوشت قرمز و گوشت #مرغ، ماهی بخورید …