• حسین فروتن   hforootan@

    1400/08/15 ساعت 18:33

    امروز از این که کسی شهید برونسی را می‌شناخت
    شگفت‌زده شدم
    بعد گفت جریمه رانندگی در مستی خواندن کتاب «خاک‌های نرم کوشک» بوده
    گویا کلاس عقیدتی هم دارند