• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/08/14 ساعت 11:21

    من مطمئنم یک صبح جمعه‌ای یک مسؤولی با صدای بلندگوی وانتی‌های ضایعاتی از خواب می‌پرد و دستور می‌دهد اینها را ساماندهی یا صیانت کنند!