• سجاد بنابی   sadjadb@

  1400/08/14 ساعت 22:26

  در آن دنیا برای دیدن‌ت شاید مجالی شد
  همانا مرگ، پایان سرورآمیز دل‌تنگی‌ست …

  نسیمی شاخه‌های‌م را شکست و با خودم خواندم:
  بهار با تو بودن‌ها چه شد؟ پاییز دل‌تنگی‌ست

  #سجاد_سامانی
  @Sajjadsamani