• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/08/14 ساعت 11:25

    من فیلم یا عکس از تخلفات رانندگی منتشر می‌کنم اغلب مخاطبان کامنت می‌دهند خودت متخلفی که در حین رانندگی از موبایل استفاده کرده‌ای!
    بیا! خلبان در حین لندینگ ، فیلم گرفته!