• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/08/14 ساعت 11:11

    دستم اشتباهی رفت روی یک دکمه لپ تاپ، زرتی یک چیزی زد بیرون! وحشت کردم، دریچه سی دی بود! سالها بود سی ی را از یاد برده بودم!