• فقط یه ایرانی می‌تونه تو هواپیمای چینی بشینه وقت غذا بگه برام مسلم فود ( غذای مسلمانان) بیارید بعد که غذاش تموم شد مهماندار رو صدا کنه بگه رد واین پلیز ( شراب قرمز)