• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1400/08/13 ساعت 11:11

    تجربه نشون داده خیلی هم نباید به این اپلیکیشن‌های پیش‌بینی آب و هوا اعتماد کرد و گرنه این ابرهای تیره و سوز گدا‌کش تبریز هیچیش به ۱۲ درجه نمی‌خوره! اینکه چه فکری کردم کاپشن برنداشتم هنوز روشن نیست!