• کانون شوراهای اسلامی کار:سبد معیشت به ۱۱میلیون ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
    دولت حداقل حقوق کارگران را ۴میلیون اعلام کرده، اگر یک خانواده ۳ نفره در روز یک وعده غذای گرم بخوره میتونه با این حقوق یک ماه سر کنه نمیره
    راستی نمایندگان مردم در مجلس طرح تشویق فرزند آوری را تدوین کردند.