• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1400/08/13 ساعت 13:33

    باید گاردها را شکست. مثلا تا صدا و سیما سرود یار دبستانی را پخش کرد از کف دانشگاه جمع شد. تا سیما صوت مرحوم دکتر شریعتی را به بهانه سالگرد رحلت او پخش کرد کسی دیگر دنبال آن نرفت./روزنامه جوان