• حسین فروتن   hforootan@

  1400/08/13 ساعت 16:21

  کارشناس #پونیشا پروژه را تأیید نمی‌کرد
  و من نمی‌فهمیدم چرا
  به پشتیبانی پیام دادم، پاسخ را در تصویر ببینید
  بعد شما میگی چرا گشت ارشاد هست؟
  .
  در توضیحات نوشته بودم
  ترجمه روان و به زبان آدمیزاد باشد و ترجمه کلمه به کلمه نمی‌خواهم
  آدمیزاد فحش است؟ زبان آدمیزاد زشت است؟
  @ponisha