• محمدکاظم جعفری   mkjafari1@

    1400/08/13 ساعت 10:48

    چادر ژاپنی سر می‌کنند، عینک دودی و کرم ضد آفتاب میزنن و موبایل هوشمند دارن، صهیونیستی نیست فقط #واکسن صهیونیستی است!
    پیاده نظامان دکان جریان ضدعلم
    #جهل_مقدس
    #واکسن_بزنید