• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/12 ساعت 12:43

    در نتیجه به نظر میرسه جایگاه روحانی در افکار عمومی در ماه‌های ابتدایی دولتش به مراتب بهتر از جایگاه رئیسی در ابتدای دولت بوده باشه.