• سجاد بنابی   sadjadb@

  1400/08/12 ساعت 20:29

  در راه عشق انگ هوس خورد و خرد شد
  پیش همه غرور زلیخا چنان شکست

  مجنون که بی‌محلی لیلا کشید، گفت:
  ظرف مرا فقط جلوی دیگران شکست

  #رضا_قربانی