• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/08/12 ساعت 17:03

    وضعیت امروز این بچه‌ها نتیجه تلاش‌های مسیح علینژادها و ویرانی‌طلبانی است که برای تحریم ایران و چند دلار از همه چیزشان می‌گذرند

    از سال ۲۰۱۸، شرکت سوئدی به بهانه تحریم از ارسال پانسمان‌های ویژه بیماران ای‌بی(پروانه‌ای) به ایران خودداری کرده که موجب مرگ و وضعیت وخیم بیماران شده