• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/12 ساعت 21:44

    به نظرم قانون #جوانی_جمعیت که به مجری قانون اجازه می‌دهد در خصوصی‌ترین مسائل زندگی مردم دخالت کند درعمل اجرایی نخواهد شد و تنها نتیجه‌اش آن است که بیش از پیش قبح قانونی‌شکنی را می‌شکند واز بسیاری از مردم یک مجرم بالقوه درست می‌کند.
    این قانون قبلا توسط #مجلس_انقلابی مصوب شده بود