• یک ناو آمریکایی برای در کنترل گرفتن یک کانتینر نفتی ایران در دریای عمان اقدام کرد که قایق‌های تندرو سپاه پاسداران با حضور در محل و تبادل آتش ناو آمریکایی را مجبور به فرار می‌کنند