• این بزرگترین تبادل آتش بین ایران و آمریکا پس از انقلاب بوده که نزدیک به شش ساعت طول کشیده است
    همزمان هلیکوپترهای سپاه تکاورها را بر هلی برن می‌کنند
    نیروهای ایران: بیش از ۱۰ قایق تندرو،ناوچه، ۲ بالگرد
    نیروهای گروه پنجم آمریکا: ۴ فروند بالگرد ۳ ناوچه، پهباد