• این @virgool_io را دوسال پیش در مورد تجربه خودم از برگزاری پنل‌ها نوشتم و با چند مثال تصویری شرح دادم جریان بحث و تعامل معمولا چطور کار می‌کند.
    کرونا که آمد حتی منتشرش هم نکردم.
    اخیرا دوباره بازار رویدادهای آنلاین و به تبع آن پنل‌ها گرم شده پس این شما و: