• داود نعمتی انارکی   d_Nematianaraki@

  1400/08/11 ساعت 02:03

  چند وقتیه که از خودم می‌پرسم چرا اندازه پنیرها کوچک شده، امروز پاسخ عضو #انجمن_صنایع_لبنی را که خواندم، واقعا قانع شدم، شما چطور؟
  مردم رو چی فرض کردند؟ چطور پنیر در قالب خودش آب میره و کوچک میشه، چرا قبلا آب انداختگی باعث کوچک شدن نمی‌شد.
  شما توجیه!
  ما نگاه!
  چرا نظارت نیست؟