• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1400/08/10 ساعت 15:14

    از زحمات آقای مهندس نادری‌منش، عضو محترم هیات عامل و سرپرست این سازمان در ماه‌های اخیر ممنون هستم.

    آقای نادری‌منش از سال ۸۰ و با ایجاد مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و صندوق توسعه الکترونیک از مهم‌ترین توسعه‌دهندگان فناوری اطلاعات ایران بودند.