• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/08/10 ساعت 23:51

    خداقوت به فهیمه عزیزم که از نزدیک شاهد بودم چقدر این مدت زحمت کشید و برای ارتقای صفحه‌اش حرص و جوش خورد. هر کجا که تو باشی، با انگیزه و خلاقیت و پشتکاری که داری، مطمئنم کلی اتفاق خوب منتظرته