• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/10 ساعت 14:39

    گزارشی از وضعیت توئیتر عربی، با تمرکز بر توئیت‌های کاربران عراقی در سایت البیان عراق منتشر کردیم که در اینجا می‌توانید مطالعه‌اش کنید.
    در این گزارش در خصوص اهمیت رجوع به کلان‌داده‌ها برای مطالعات اجتماعی و سیاسی نیز مفصلا مطالبی آمده.
    به زودی ترجمه فارسیش رو هم منتشر خواهیم کرد.