• احمد رضا کاظمی   AhmadrezaKzmi@

    1400/08/10 ساعت 15:27

    توی خونه نشستم دارم ناهار میخورم میبینم ۱۴۰۰ تومن از حسابم کم شده! بعد ۲۰۰ تومن (دویست تا تک تومتی) ، بعد دوباره ۲۰۰ تومن، وارد موبابل بانک میشم میبینم چند تا برداشت ۳۰ تومنی هم از حسابم انجام شده! قضیه چیه؟ کسی میدونه؟