• مواظب کشوو یخچال فریزرتون باشید
    اگه بشکنه حداقل ۱٫۵ تا ۲ میلیون باید هزینه کنید.
    کشوو شفاف ساید نزدیک به ۴ میلیون هست
    *خط تولید پلاستیک هلدینگ ماد ایران