• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1400/08/09 ساعت 20:06

    ۱۴ ماهه به معلمان خریدخدمتی آذربایجانشرقی حقوق ندادن بعد بهشون پیامک می‌فرستن که حق بیمه هاتون رو بریزین!
    آخه نامسلمونا کسی که ۱۴ ماه حقوق نگرفته چطور پول بیمه بریزه؟