• سجاد بنابی   sadjadb@

    1400/08/09 ساعت 22:30

    صبح یه دوستی رو دیدم یادآوری کرد که یه روزی بهش گفتم «دروغ، نکبته.»

    من از صبح به حکمت‌هایی که شنیدم و نقل کردم و بعد فراموش کردم ولی برای رفقام ملکه شده فکر می‌کنم.

    خدایا ما رو دروغ‌گو قرار نده.