• عطا بهرامی   ata_bahrami@

    1400/08/08 ساعت 22:24

    مونولوگ‌های رسانه ملی در موضوع واکسن و اطلاع رسانی غلط درباره امار تلفات صفر درصدی از بین واکسن زده‌ها، در کنار سانسور تلفات ناشی از تزریق واکسن کرونا، به یک آبروریزی عظیم ختم خواهد شد.
    #واکسن_کرونا
    #واکسن_اجباری