• محسن معتمدکیا   motamedkia@

    1400/08/08 ساعت 02:02

    #امیر_عابدزاده قطعا از بهترین‌هاست؛باهوش، باشخصیت و آینده‌دار. بی‌صدا سرش به کار گرم است. هدفش مشخص و نقشه‌راهش هم با کارگردانی «پدر» سالهاست نوشته شده. برای رسیدن به هدف چیزی «عابدز» را متوقف نخواهد کرد. آینده متعلق به عقاب جدید فوتبال ماست. او شاگرد خلف مکتب «عقاب همیشگی» است.