• سجاد بنابی   sadjadb@

    1400/08/08 ساعت 22:31

    یادم رفت بگم: عقل‌م زود دروغ گفتنو می‌فهمه. دل‌م اما سخت باورش می‌کنه.