• محمد رهبری   mh_rahbari1@

  1400/08/08 ساعت 00:26

  من هم موافقم که دولت سیزدهم درهمین تک‌قاب خلاصه شده است.
  معنای این قاب چیست؟به جز تواضع آقای رئیسی،چه دیده می‌شود؟
  آیا در تصویر نشانه‌ای از «حل مسائل کلان»دیده می‌شود؟
  آیا اثری از #برنامه برای حل معضلات اقتصادی وبین‌المللی هست؟
  تعدد دوربین‌ها درتصویری که نماد دولت است نشانه چیست؟