• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/08/08 ساعت 22:49

    خداقوت به برادر عزیزم جواد دلیری که علاوه بر روزنامه‌نگاری، در اخلاق و رفاقت هم سرآمد است. توی روزهایی که خیلی‌ها روزنامه‌نگاری را پلی کردند برای رسیدن به خیلی چیزها، جواد روزنامه‌نگار ماند و این فضیلت بزرگی است. مطمئنم که همچنان می‌درخشی رفیق، هر کجا که باشی …
    @Javaddalirii