• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/08/08 ساعت 14:05

    در جریان عفو اخیر که با موافقت رهبر انقلاب صورت گرفت، ۱۰۰ محکوم به اعدام مورد عفو قرار گرفتند