• سجاد بنابی   sadjadb@

  1400/08/08 ساعت 20:15

  هر چه با مقصود خود نزدیک‌تر می‌شد، نشد
  هر چه از هر چیز و هر ناچیز دوری کرد، شد

  هر چه روزی آرمان پنداشت، حرمان شد همه
  هر چه می‌پنداشت درمان است، عین درد شد

  به یاد #قیصر_امین_پور