• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1400/08/08 ساعت 19:10

    یکی از اقدامات جدید «چلمن سیزدهم» مدیر موزه فرش کشور تبدیل حوض‌های آب محوطه موزه به باغچه است! اینها همگی نشان از خلاقیت و ایده پردازی سجاد نوروزیان است که جناب عزت ضرغامی به آن اشاره می‌کردند.