• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1400/08/07 ساعت 00:10

    در بازدید میدانی اینجانب!! مشخص شد پمپ بنزین‌های فعال تهران حداکثر با دو یا سه عدد پمپ فعالیت می‌کنند و مبلغ ۳۰۰۰ تومانی هم با کارتخوان سیار دریافت می‌گردد. لذا مفهوم برگشتن به مدار یک چنین چیزی است.