• سجاد بنابی   sadjadb@

    1400/08/07 ساعت 10:32

    باید از دوستایی که ناخواسته یا از روی محبت بهم دروغ می‌گن یا چیزی رو ازم پنهان می‌کنن، فاصله بگیرم.