• محسن معتمدکیا   motamedkia@

    1400/08/07 ساعت 01:23

    این عکس را دیدم یاد سیروس پورموسوی افتادم که پارسال بعد از باخت صنعت نفت به فولاد گفت نکونام کجای فوتباله ببخشید سیروس خان!