• Top ۲۰ #oil and #Gas Companies in the world in ۲۰۲۱.
    #Saudi Aramco market cap: $۲٫۰T
    #OOTT
    شرکت ملی نفت ایران از بین ٢٠شرکت بزرگ نفت وگاز جهان خارج شد. این در حالیست که ایران دارنده دومین ذخایر مجموع نفت و گاز دنیاست.
    آقای باقری کنی قبل از مذاکرات برجامی این نمودار را ببیند.