• حسین جابری انصاری   AnsariJaberi@

  1400/08/06 ساعت 14:21

  سیگار کشیدن و نماز خواندن مسلمانی در ناکجاآباد. روش نماز خواندنش نشان می‌دهد، یکی از دوزخیان روی زمین و شاید بهشتیان بعد از این است که در بند آداب مناجات با خدای نیست:
  هیچ آدابی و ترتیبی مجوی
  آنچه می‌خواهد دل تنگت بگوی
  کفر تو دینست و دینت نور جان
  آمنی وز تو جهانی در امان
  #مولانا