• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

    1400/08/06 ساعت 15:48

    یک دبه ماست ظرف کمتر از ۲ ماه از ۳۱ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان وجه رایج مملکتی رسیده!
    خیلی داره خوش می‌گذره!