• احمد رضا کاظمی   AhmadrezaKzmi@

    1400/08/06 ساعت 03:00

    اکثرا مراکز واکسیناسیون خلوت شدن. امیدوارم نشونه این باشه که اکثریت جامعه حداقل یه دوز زدن!