• فرورتیش رضوانیه   farvartishr@

    1400/08/06 ساعت 17:03

    خیلی‌ها با پوزخند گفتند، اگر خودشان در آن موقعیت بودند با خیال راحت گزینه نخست را انتخاب می‌کردند و هیچ عذاب وجدانی هم نمی‌گرفتند. اما من درک‌شان نمی‌کنم. اگر شما جای من بودید، کدام گزینه را انتخاب می‌کردید؟