• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1400/08/06 ساعت 22:40

    موتوریه توی اتوبان صدر بنزین تموم کرده بود، وایسادم بهش بنزین بدم؛ بنده خدا گفت که صبح باک‌ موتورش رو پر کرده و رفته شرکت. حالا ۱۰ کیلومتر نیومده که موتورش خاموش شده، در باک رو باز کرده دیده باک خالی خالیه!
    برگشتیم به دوران بنزین دزدی!