• سعید ساداتی   saied_sadati@

    1400/08/06 ساعت 10:49

    نه دنبال ماله کشی‌ام نه اهلش. کار اشتباه جای هیچ دفاعی نداره اما جسارت عقب‌نشینی از اقدام اشتباه و عذرخواهی حتما قابل دفاع و تقدیره
    البته به شرط عدم تکرار

    خداقوت حاج علی آقای زاکانی