• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/08/06 ساعت 09:33

    وقتی تمرکز اطلاعاتی بر آن است که مبادا چند وکیل و‌ فعال حقوق بشری درخانه خود درفکر طرح شکایت از عاملان غفلت در تأمین واکسن باشند و درست در روزی که آنها بطور غیرعلنی محاکمه می‌شدند با غفلت #نهادهای_حفاظتی_و_اطلاعاتی خرابکاری سایبری صورت گرفت و موجب اختلال فراگیر درتوزیع #بنزین شد.