• احمد رضا کاظمی   AhmadrezaKzmi@

    1400/08/06 ساعت 02:59

    قبلش با جون آدما گره خورده بود و شما با تلاش برای انحصار حتی در حق واکسن خودتونم ظلم کردید!