• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/08/05 ساعت 23:32

    طرف برخلاف قانون یکی رو منصوب میکنه.این کارش تخلف است و مجازات داره، بعد که حجم اعتراضات زیاد میشه از کارش برمیگرده، بعد به‌به و چه‌چه میکنید و باید ازش ممنون هم باشیم؟ دوربین مخفیه؟